เงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไขการให้บริการ

อัปเดตเมื่อ วันที่ 1 เดือนกันยายน 2020

ข้อ1 ( การใช้ข้อกำหนด )

ข้อตกลงที่ได้ดำเนินการและวางแผนนี้ที่เรียกว่า Japan Brand Food ( บริการของเรา ) และเป็นไซต์แพลตฟอร์มสำหรับการขยายแบรนด์อาหารของญี่ปุ่นในต่างประเทศบนอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่า “Japan Brand Food”  (เวปไซต์อันนี้) .

และทั้งหมดนี้ผู้ใช้บริการยังสามารถหาข้อมูลต่างๆเช่นการบริการการจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์พร้อมทั้งการจัดเตรียมข้อมูลอื่นๆให้บริการและยังมีการโพสโฆษณาเพื่อการสนับสนุนECการค้าที่ไรพรมแดน เช่นเดียวกับสมาชิกทุกคนที่เข้ามาสมัครในเวปไซต์Food Directory ฟรีการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์และการจดทะเบียน บริษัท ข้างต้น

ข้อ 2 (บริการที่ใช้)

การบริการต่อไปนี้ (สำหรับสมาชิก)

สามารถใช้ได้เฉพาะกับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกบนไซต์นี้เท่านั้น

การลงทะเบียนข้อมูลอาหารญี่ปุ่น

ให้ข้อมูลสนับสนุนการขยายตัวในต่างประเทศ

การจัดขายในพื้นที่อาเซียน

การสนับสนุนการจับคู่ระหว่าง บริษัท

การโพสต์ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การสนับสนุนการค้า (ส่งออกและนำเข้า)

กิจกรรมประชาสัมพันธ์การโฆษณา

หน่วยงานขาย EC ออนไลน์

บริการและฟังก์ชันอื่น ๆ ที่สามารถใช้ได้กับบริการที่ระบุในหน้าต่อไปนี้

ข้อ 3 (การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์)

ผู้ที่ต้องการใช้บริการหรือสมัครสมาชิกต้องลงทะเบียนผ่านทางเวปไซต์  (Food Directory) และกรอกข้อมูลส่วนตัวในช่องรายการของหน้าเวปไซต์ตรงที่ลงทะเบียนอย่างถูกต้องและส่งมาให้ทางเรา

ทางเราจะตรวจสอบเนื้อหาของสินค้าที่ลงทะเบียน (Food Directory) และทางเราจะพิจารณาและตัดสินใจว่าจะอนุญาตให้ลงทะเบียนหรือไม่

ทางเราอาจมีการปฏิเสธหรือคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ของผู้ต้องการใช้บริการ

ในกรณีที่คุณสมบัติไม่ผ่านทางเราไม่สามารถบอกเหตุผลได้

แม้ว่าจะมีข้อกำหนดในวรรค 1 และ 3 หากผู้ใช้ไม่ป้อนข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์หรือป้อนข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงและลงทะเบียนเราจะไม่แจ้งให้คุณทราบ  , การลงทะเบียนจะถูกลบและห้ามใช้บริการนี้ในอนาคต

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่จะขึ้นทะเบียนแล้วมีข้อจำกัดในกฎหมายประเทศไทยและการจดทะเบียนอาจจะถูกยกเลิกได้ทางเราไม่สามารถช่วยได้ไม่ว่าเหตุใดๆ

ข้อ 4 (การเปลี่ยนแปลงรายการลงทะเบียน)

ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนของผลิตภัณฑ์ผู้ใช้สามารถกดเข้าไปในหน้าการเปลี่ยนแปลงของเวปไซต์(แก้ไข)ได้ทันที

บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ซึ่งละเมิดข้อกำหนดของวรรคก่อนหน้านี้

หากการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ละเมิดข้อกำหนดในวรรค 1 หรือหาก บริษัท พิจารณาแล้วว่ามีความเป็นไปได้ที่จะละเมิดข้อกำหนด บริษัท จะยกเลิกการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์และห้ามใช้บริการนี้โดยการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ในอนาคต 

ข้อ 5 (ID และรหัสผ่าน) การใช้บริการสนับสนุนระดับมืออาชีพ

เราให้บริการสมาชิกมืออาชีพสำหรับสมาชิกและกำหนด ID และรหัสผ่านที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน

สำหรับIDหรือรหัสผ่านของสมาชิกต้องปิดเป็นความลับเพื่อไม่ให้บุคคลภายนอกรับรู้ถึงข้อมูลและต้องดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันการขโมย ID และรหัสผ่าน

การดูแลหรือรับผิดชอบข้อมูลรหัสผ่านหรือID ถือเป็นหน้าที่ของสมาชิก ถ้ามีการขโมยเกิดขึ้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดใด

เฉพาะสมาชิกที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ ID และรหัสผ่านได้และห้ามโอนหรือให้ยืมไปยังบุคคลที่สาม

มาตรา 6 (การหยุดให้บริการนี้ ฯลฯ )

บริษัทอาจระงับการให้บริการชั่วคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือยินยอมให้ผู้ใช้ทุกคนทราบในกรณีต่อไปนี้

เมื่อรักษาหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของบริการนี้

เมื่อเกิดภัยธรรมชาติเหตุการณ์หรือเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นทำให้การใช้บริการนี้ทำได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้

เมื่อ บริษัท พิจารณาแล้วว่าจำเป็นต้องระงับการให้บริการนี้ชั่วคราวเนื่องจากการให้บริการนี้หรือเหตุผลอื่น ๆ

บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้เนื่องจากการระงับการทำงานของบริการนี้ชั่วคราวตามบทบัญญัติของวรรคก่อนหน้านี้

ในกรณีที่ทางบริษัทต้องระงับหรือยุติและเห็นว่าจำเป็นเราอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของบริการนี้ทางเราจะไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและสามารถระงับการบริการนี้ได้ตลอดเวลาและหากมีการหยุดชะงักหรือล่าช้าเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้หรือบุคคลที่สาม

ข้อ 7 (ความรับผิดชอบของเรา)

เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการและข้อมูลที่เชื่อถือได้แก่ผู้ใช้ในบริการเมื่อใช้บริการนี้คุณต้องรับผิดชอบในการตัดสินประโยชน์ของข้อมูลและบริการที่จัดหาให้และใช้งานโดยยอมรับความเสี่ยงนั้นๆแต่เราไม่สามารถรับประกันในความเสี่ยงใดใดได้

ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้ในบริการนี้ (ข้อมูลเกี่ยวกับไซต์ที่เชื่อมโยง)

เมื่อผู้ใช้ใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ในบริการนี้เพื่อเจรจากับบุคคลที่สามหรือสมัครหรือทำสัญญาอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้อง

บริการนี้และผลิตภัณฑ์บริการข้อมูล ฯลฯ ที่ได้รับผ่านบริการนี้เหมาะสมกับความต้องการหรือความคาดหวังของผู้ใช้

เซิร์ฟเวอร์โฮสติ้งทำงานผิดพลาดข้อผิดพลาดหรือล้มเหลวในการให้บริการนี้

อีเมลเนื้อหาเว็บ ฯลฯ ที่ส่งโดยเชื่อมโยงกับไซต์นี้ไม่มีอันตรายเช่นไวรัสคอมพิวเตอร์

บริษัท จะสามารถแก้ไขลบเพิ่มเติมแก้ไขหรือยกเลิกเนื้อหาของบริการนี้ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของ บริษัท และไม่รับประกันว่าบริการจะยังคงมีอยู่หรือคงเดิม 

ข้อ 8 (การระงับรายการสินค้า)

หากผู้ใช้ที่ลงทะเบียนไม่ได้เข้าสู่ระบบไซต์นี้เป็นเวลา 18 เดือนขึ้นไป บริษัท อาจระงับสิทธิ์ในการแสดงรายการผลิตภัณฑ์

มาตรา 9 (เรื่องต้องห้ามของผู้ใช้)

* ผู้ใช้จะต้องไม่กระทำการใด ๆ ต่อไปนี้เมื่อใช้บริการนี้

การส่งหรือเขียนข้อมูลโดยแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น

การใช้บริการนี้ด้วยวิธีการอื่นนอกเหนือจากที่ บริษัท อนุมัติ

การเปิดเผยข้อมูลเอกสารตัวเลข ฯลฯ ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมแก่ผู้อื่น

การกระทำโดยเจตนาลงทะเบียนข้อมูลเท็จ

การกระทำที่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกหรือเสียเปรียบต่อ บริษัท หรือบุคคลภายนอกหรือการกระทำที่ บริษัท พิจารณาว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น

การกระทำอื่น ๆ ที่ละเมิดหรืออาจละเมิดกฎหมายข้อบังคับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมของประชาชนหรือข้อตกลงนี้  ในกรณีนี้ผู้ใช้สามารถใช้มาตรการที่จำเป็นเช่นการระงับการใช้บริการนี้การยกเลิกการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์และการเรียกร้องค่าเสียหาย

มาตรา 10 (การยกเว้นกองกำลังต่อต้านสังคม)

เมื่อใช้บริการนี้ผู้ใช้ทุกคนแสดงออกว่าพวกเขาไม่ตกอยู่ภายใต้รายการใด ๆ ต่อไปนี้และสัญญาว่าพวกเขาจะไม่ตกอยู่ภายใต้รายการใด ๆ ต่อไปนี้ในอนาคต

1โบเรียวคุดัน กลุ่มหัวรุนแรง

2  สมาชิกโบเรียวคุดัน

3สมาชิกสมทบของนักเลง

4บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับนักเลง

5】บุคคลที่อาจกระทำผิดกฎหมายรุนแรง ฯลฯ เพื่อแสวงหาผลกำไรที่ไม่เป็นธรรมสำหรับ บริษัท ฯลฯ และเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน

บุคคลที่อาจปลอมตัวหรือเรียกร้องการเคลื่อนไหวทางสังคมหรือกิจกรรมทางการเมืองและมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมายรุนแรงเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรมคุกคามความปลอดภัยของชีวิตพลเรือน

นอกเหนือจากบุคคลที่ระบุไว้ในรายการก่อนหน้านี้กลุ่มหรือบุคคลที่ใช้อำนาจหรือมีความสัมพันธ์ทางการเงินกับพวกอันธพาลและเป็นแกนกลางของความไม่เป็นธรรมเชิงโครงสร้างกับภูมิหลังของความสัมพันธ์กับพวกอันธพาล

บุคคลอื่นที่เทียบเท่ากับรายการก่อนหน้านี้

2. เมื่อใช้บริการนี้ผู้ใช้ทุกคนจะต้องมั่นใจว่าพวกเขาจะไม่กระทำการใด ๆ ต่อไปนี้ด้วยตนเองหรือโดยใช้บุคคลที่สาม

1ข้อเรียกร้องที่รุนแรง

2ความต้องการที่ไม่สมเหตุสมผลนอกเหนือจากความรับผิดชอบทางกฎหมาย

3การกระทำที่มีพฤติกรรมคุกคามหรือใช้ความรุนแร

4 การเผยแพร่ข่าวลือทำลายความน่าเชื่อถือของเราหรือแทรกแซงธุรกิจของเราโดยใช้การ

มาตรา 11 (การจัดการข้อมูลผู้ใช้)

เราอาจรวบรวมบันทึกการเข้าถึงของผู้ใช้เพื่อสร้างข้อมูลทางสถิติเพื่อจุดประสงค์ในการปรับปรุงความสะดวกของผู้ใช้บริการนี้ทั้งหมด แต่อันดับแรกเว้นแต่จะกำหนดไว้ตามกฎหมาย  เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ให้ทั้งสามฝ่าย

มาตรา 12 (การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัท ของเราเก็บไว้)

เราเคารพความเป็นส่วนตัวของทุกคนที่ใช้บริการนี้และให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ทุกคน  ในการจัดการและดำเนินการบริการนี้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากผู้ใช้จะได้รับการจัดการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เรากำหนดแยกต่างหาก

มาตรา 13 (ลิขสิทธิ์)

ลิขสิทธิ์และสิทธิ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับไซต์นี้เป็นของ บริษัท ของเรา  ผู้ใช้จะต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ของเราและไม่สามารถแก้ไขดัดแปลงหรือแก้ไขไซต์นี้ได้

ห้ามทำซ้ำบทความและภาพถ่ายทั้งหมดที่โพสต์บนไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต

เราอาจสร้างโฆษณางานในนามของผู้ใช้งาน แต่เราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สำหรับภาพถ่ายและต้นฉบับที่ถ่ายและผลิตโดยเราและสมาชิกสามารถใช้งานได้เฉพาะบนไซต์นี้เท่านั้น 

สมาชิกจะต้องไม่ดำเนินธุรกิจเดียวกันกับ บริษัท ของเราโดยอาศัยข้อมูล / ข้อมูลทางเทคนิคข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ ของวิธีการดำเนินการไซต์นี้ที่ได้รับจากการใช้บริการนี้  นอกจากนี้จะต้องไม่ให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สามไม่ว่าจะจ่ายหรือไม่เสียค่าใช้จ่ายก็ตาม

มาตรา 14 (ข้อจำกัดความรับผิดชอบ)

บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ต่อไปนี้ต่อผู้ใช้เมื่อใช้บริการนี้

ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้เนื่องจากการกระทำเช่นการดาวน์โหลดเนื้อหาที่จัดหาโดยบุคคลที่สามและการเข้าถึงไซต์ลิงก์ที่จัดการและดำเนินการโดยบุคคลที่สาม

ความเสียหายที่เกิดกับผู้ใช้เนื่องจากการปรับเปลี่ยนบริการนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยบุคคลที่สามการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตการปนเปื้อนของไวรัสคอมพิวเตอร์และการฉ้อโกงอื่น ๆ

ผู้ใช้ทุกคนจะต้องใช้บริการนี้โดยยอมรับความเสี่ยงของตนเองและเกี่ยวกับการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์การส่งและรับอีเมลที่ไม่พึงประสงค์การโทรศัพท์ที่ก่อกวนการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ใช้ ฯลฯ ระหว่างผู้ใช้หรือกับบุคคลที่สาม  บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อข้อพิพาทใดๆ

นอกเหนือจากกรณีที่ระบุไว้ในสองวรรคก่อนหน้านี้ บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้และสมาชิกเมื่อใช้บริการนี้เนื่องจากเหตุผลที่ไม่ได้เจตนาหรือประมาทเลินเล่อ

ในกรณีที่ระบบไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากภายนอกหรือความล้มเหลวเนื่องจากระบบทำงานผิดพลาด บริษัท จะรับผิดชอบต่อข้อเสียทั้งหมดของผู้ใช้ที่เกิดจากการไม่สามารถใช้ระบบได้

บริษัท ผู้โพสต์หรือผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลที่โพสต์บนไซต์นี้และ บริษัท จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

บริษัท ไม่รับผิดชอบต่อปัญหาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างสมาชิกกับ บริษัท จดทะเบียนหรือผู้ใช้เมื่อใช้บริการนี้

หากเราพบคำอธิบายที่ตรงกับแต่ละข้อที่แจ้งไว้ต่อไปนี้เราอาจลบคำอธิบายหรือแก้ไขคำอธิบายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  นอกจากนี้เราจะทำการพิจารณาเพื่อที่จะทำการลบหรือการแก้ไขหรือไม่และเราจะไม่เปิดเผยเหตุผลในการลบหรือแก้ไข  นอกจากนี้ บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการลบหรือแก้ไข

1คำอธิบายที่ละเมิดข้อตกลงนี้

2คำอธิบายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม

3คำอธิบายรวมถึงโปรแกรมและสคริปต์ที่เป็นอันตราย

4คำอธิบายที่ทำลายเกียรติและความน่าเชื่อถือของผู้อื่น

5คำอธิบายที่รบกวนการทำงานของบริการนี้

6ข้อความอื่น ๆ ที่ บริษัท เห็นว่าไม่เหมาะสม

มาตรา 15 (เกี่ยวกับบริการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา)

บริษัท จะสามารถให้บริการภายใต้การพัฒนาโดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการนี้หรือเป็นบริการอิสระ

ผู้ใช้เข้าใจว่าบริการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอาจมีข้อบกพร่องเช่นข้อบกพร่องข้อบกพร่องความผิดปกติและอาการอื่นๆ

บริษัท จะสามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของบริการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาหรือระงับหรือยุติการให้บริการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหาก บริษัท เห็นว่าจำเป็น

เราไม่รับประกันความสมบูรณ์ความถูกต้องการบังคับใช้ประโยชน์ความพร้อมใช้งานความปลอดภัยความแน่นอนฯลฯของบริการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา

มาตรา 16 (การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด)

เนื้อหาของข้อตกลงนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น แต่เราจะไม่สามารถติดต่อผู้ใช้ได้ทุกครั้งดังนั้นเมื่อใช้บริการนี้ข้อมูลล่าสุดที่โพสต์บนไซต์นี้  โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งาน

มาตรา 17 (กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล)

กฎหมายที่ใช้บังคับของข้อตกลงนี้จะต้องเป็นกฎหมายไทยและศาลแขวงกรุงเทพจะเป็นเขตอำนาจศาลในการพิจารณาคดีในข้อตกลงพิเศษสำหรับข้อพิพาททั้งหมดเกี่ยวกับข้อตกลงนี้ข้อควรระวัง ฯลฯ และบริการนี้


About the use of logo

The following logos can be used.